Certiferad ECR™ coach

Jag har förmånen att vara en av knappt tjugo certiferade ECR-coacher i Sverige och har också byggt upp en mycket användbar uppföljning och utvärdering som förstärker nyttan och utdelningen.

ECR står för Emotional Capital Report och är utvecklat av Dr Martyn Newman som kommer från Australien. Det är ett unikt och laserskarpt verktyg för chefer och ledare för att komma underfund med styrkor och utvecklingsområden inom det kommunikativa ledarskapet och EQ.

I motsats till IQ kan EQ utvecklas hos en individ nästan livslångt. Genom ett webbaserat test som tar c:a 20 minuter att genomföra genomlyses individens styrkor och utvecklingsområden. Utifrån detta test sitter vi ner under ett samtal på 2 – 3 timmar, går igenom resultatet och ser vilka områden som kan behöva utvecklas och tar fram en plan. Med uppföljningar och utvärderingar efter 3 månader resp. 1 år ser vi gemensamt till att en verklig utveckling sker.

Det här är ett absolut det effektivaste verktyg jag mött under de femton år jag arbetat med ledarskapsutveckling.