En bok växer fram

 

Kring varje individ och varje historia finns det olika sanningar. Det man minns är ofta förvanskat av tidens gång. Verkliga händelser expanderar eller krymper i synapsernas labyrint. Varje skeende kan ses r olika vinklar. Ett möte två personer varit med om upplevs på minst två olika sätt. Träffen beskrivs utifrån skilda bakgrunder och erfarenheter. Det kan leva kvar som så olika historier att det är omöjligt att förstå att det handlar om samma möte.

Även det som dokumenteras förändras. Färgerna på en gammal Kodacromefilm bleknar. Vi pekar och skrattar åt kläderna istället för att kunna se skiftningarna i ögonen. En på den tiden naturlig gest eller rörelse ser främmande ut idag. Fotografierna föder associationer från nuets perspektiv som då inte fanns. Vi fascineras och kommenterar ting som i tillblivelseögonblicket var en del av vardagen och inte väckte någon uppmärksamhet. De fyrkantiga bilarna i bakgrunden, en bakelittelefon eller ett teveskåp med luckor i glänsande mahogny, mjölktetrapacken från Rausing med sin plasthållare eller raketosten på köksbordet med färgglad vaxduk över. Intonationer och språkmelodier förändras. Röstlägen och de ord som används i en annan tid låter märkliga och främmande i vårt nu.

 

Inledningen till ”Sanningar, Myter och Minnen” som är mitt stora skrivprojekt just nu. 

 

April 2015. Det går långsamt med det stora projektet, så många ”små”projekt kommer emellan och pockar på uppmärksamhet men till sommaren ska jag igång igen efter ett längre uppehåll.