Planer för flytt

Flytt till Spanien. Det är ett svårt beslut men allt mer talar för att jag tar steget under 2014. Det hus jag bott i sedan 40 år förstörs nu av giriga, självupptagna bostadskarriärister och allt färre trevliga grannar, jag förstår mig i allt lägre grad på stämningar, debatt och nedmontering av mitt hemland som jag en gång var så stolt över och känner mig främmande i ett land där inkomstklyftorna ökar, där flyktingar kastas ut, där tiggare sitter i varje gathörn och där entreprenörskap är finare än solidaritet. Jag är medveten om att det av PP styrda Spanien också har stora problem. Men livet blir enklare.

Postad 28 januari 2014 |